Trò chơi tiếng Anh thương mại

Trò chơi tiếng Anh thương mại for practicing your Business English skills for meetings, thuyết trình, điện thoại, phỏng vấn xin việc, business idioms and more.

Của chúng tôi Trò chơi tiếng Anh thương mại được liệt kê dưới đây theo ngày xuất bản, with the newest game first.

Bài học tiếng Anh thương mại cho bán hàng

Học tiếng Anh bán hàng với các bài học Business English Pod cho tiếng anh bán hàng. Học tiếng anh cho thực hiện cuộc gọi bán hàng, giao dịch với khách hàng, tham dự triển lãm thương mại và toàn bộ quy trình bán hàng với tiếng anh bán hàng Những bài học. Các bài học tiếng Anh bán hàng của chúng tôi được liệt kê theo ngày phát hành, với những bài học mới nhất trước tiên.

Business English Functions Lessons

All lessons for Business English language functions. Our English functions lessons are listed below with the older lessons first.

Business English Communication Skills

All Business English lessons for communicating in English. Our English communications skills lessons are listed below with the newest lessons first.

Business English for Management Lessons

Tất cả English for managers lessons by Business English Pod lessons for management English. Our management English lessons are listed below with the newest lessons first.

Di chuyển lên đầu