VV 51 – Tiếng anh tài chính: Công ty tài chính và khởi nghiệp (1)

video YouTube

Trong này Bài học từ vựng tiếng Anh tài chính, you can learn từ vựng tiếng anh thương mại liên quan đến tài chính của công ty.

All companies need to raise capital to begin operations. These startup companies may choose to bootstrap the company using personal funding to provide seed capital for the early stages. Or they may seek out angel investors and venture capital by offering equity in rounds of financing called series A, B and C. They may also seek out strategic investors for extra capital and advice.

Premium Members: PDF Transcript | Quizzes | MP3 Audio Only

Download: Podcast Video

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đã hết thời hạn. Vui lòng tải lại CAPTCHA.