Tiếp xúc

Đối với email hỗ trợ Thành viên Cao cấp: biên tập viên [Tại] businessenglishpod.com

Vui lòng bao gồm tên người dùng BEP của bạn nếu bạn là thành viên hiện có. Nếu bạn đang liên hệ với BEP về một vấn đề kỹ thuật, vui lòng cung cấp càng nhiều chi tiết càng tốt (loại tệp / URL / Thông báo lỗi, Vân vân.). Nếu yêu cầu hỗ trợ của bạn là về một trong những ứng dụng dành cho thiết bị di động của chúng tôi, vui lòng cung cấp của bạn thiết bị chi tiết và BẠN (I E. Apple hoặc Android) và Tên của ứng dụng (chúng ta có 5 ứng dụng di động).

');