Liên hệ

For Business English Pod (BEP) Member support please use the contact form on this page or email: biên tập viên [Tại] businessenglishpod.com

Vui lòng bao gồm tên người dùng BEP của bạn nếu bạn là thành viên hiện có. Nếu bạn đang liên hệ với BEP về một vấn đề kỹ thuật, vui lòng cung cấp càng nhiều chi tiết càng tốt (loại tệp / URL / Thông báo lỗi, Vân vân.). Nếu yêu cầu hỗ trợ của bạn là về một trong những ứng dụng dành cho thiết bị di động của chúng tôi, vui lòng cung cấp của bạn thiết bị chi tiết và BẠN (I E. Apple hoặc Android) và Tên của ứng dụng (chúng ta có 5 ứng dụng di động).

If you would at any time like to change the information in your account or delete your account, bạn có thể:
Log in to your account settings here and then click on the account deletion request link and follow the onscreen instructions.
Contact us using the contact information provided above.

Upon your request to terminate your account, we will delete your account and information from our database. Please note, this information refers only to accounts created on the Business English Pod website. It is not possible to create an account in our mobile apps for iOS and Android, only on this website. The login page in ourBusiness English by BEPapp is only for members who have accounts on the Business English Pod website.

');