Trò chơi tiếng Anh thương mại – Trình bày Bootcamp

Nhận của bạn Thuyết trình tiếng Anh thương mại kỹ năng hình thành với bài thuyết trình Tiếng Anh Bootcamp của chúng tôi.

Thuyết trình-Bootcamp-Game

Bạn có thể xem lại tất cả thuyết trình ngôn ngữ đặc trưng trong bài kiểm tra này trong những bài học:

BEP 212-213 – Đưa hình ảnh vào cuộc sống
BEP 196-197 – Đào tạo
BEP 177-178 – Tạo ảnh hưởng

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đã hết thời hạn. Vui lòng tải lại CAPTCHA.