Đăng ký miễn phí

Có nhiều cách khác nhau để đăng ký podcast và nhận các bản cập nhật tự động.

Tải xuống các bài học podcast MP3 và nhận cập nhật tự động bằng cách chọn đăng ký miễn phí từ các tùy chọn bên dưới. (Để sử dụng iTunes, bạn sẽ cần cài đặt chương trình miễn phí trên máy tính của bạn.

Một trong những ưu điểm của podcast là bạn không cần phải nhớ vào trang web của chúng tôi để tải xuống podcast mới nhất. Bạn có thể sử dụng một trong một số chương trình podcast miễn phí hoặc dịch vụ web để đăng ký podcast của chúng tôi và tự động tải xuống tập mới nhất ngay sau khi nó được phát hành.

Đây là tuyển tập phần mềm podcast hàng đầu:

Apple Podcast – Chương trình iTunes của Apple đã đưa podcast đến với đông đảo công chúng và cho đến nay là cách phổ biến nhất để đăng ký podcast (80% của tất cả người đăng ký BEP sử dụng iTunes).

Liên kết tải xuống cho PC (iTunes được cài đặt sẵn trên Mac OS X):
https://www.apple.com/itunes/

Liên kết đăng ký BEP trong iTunes:
https://podcasts.apple.com/podcast/business-english-pod-learn/id206603090

Nguồn cấp dữ liệu RSS – Các trình duyệt web như IE, FireFox và Chrome cũng có thể được sử dụng để đăng ký trực tiếp vào nguồn cấp dữ liệu RSS của BEP. Chỉ cần nhập địa chỉ nguồn cấp dữ liệu của chúng tôi vào trình duyệt của bạn:
https://feeds.feedburner.com/businessenglishpod

Spotify – Bài học âm thanh Business English Pod có trên Spotify Podcasts:
https://open.spotify.com/show/4nCHpl7GXuMu41Jn4xDLtH

Google Podcast – Mặc dù Google Podcasts không cung cấp dịch vụ đăng ký cho máy tính để bàn, bạn có thể sử dụng liên kết này để truy cập podcast BEP trên thiết bị Android:
https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly93d3cuYnVzaW5lc3NlbmdsaXNocG9kLmNvbS9mZWVkLw%3D%3D

Đăng ký qua email – Bạn cũng có thể nhận được email hàng tuần với các liên kết để tải xuống podcast bằng cách đăng ký dịch vụ email Feedburner miễn phí tại:
https://follow.it/business-english-pod?leanpub

Ứng dụng di động BEP – Ứng dụng di động BEP của chúng tôi dành cho Apple và Android là một cách thuận tiện khác để tải xuống và nghe podcast miễn phí. Ngoài ra còn có các tùy chọn để mua bản ghi bài học cá nhân hoặc đăng ký trong ứng dụng để mở khóa tất cả các bài học trong ứng dụng (các đăng ký trong ứng dụng này không được kết nối với tư cách thành viên cao cấp của BEP).

Apple iOS:
https://apps.apple.com/app/business-english-app-by-business/id568878613

Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.business.english.pod.droid

12 thoughts on “Free Subscriptions

 1. First of all, I would like to thank you for such a useful podcast! I would also like to ask you the following question: I’ve been subscribed to your podcast since episode #53, and I don’t seem to able to download earlier programmes. I’d be very grateful if you could let me know whether it is possible.

 2. hello.I am new here to use the podcast. I would like to ask you how I can download the dialogue and the questions which can be saved in my pc for later repeated use.

 3. phản hồi: INGLES by argonur - Pearltrees

 4. Dear Business English Pod Team,

  You rock! This is the most professional english podcast website ever!

  Like Maria (Tháng mười một 20, 2008 Tại 12:41 buổi chiều) my software doesn’t allow me to download episodes prior to November 2010. It’s just so tedious to have to download each episode one by one

  Is there any way you can solve this? Ý tôi là, in this site you can access all episodes, but my software just gives me access to episodes prior to Nov 2010

  Thanks your time and efforts

 5. Dear Business English Pod Team;
  At first I should thank you for this nice and advantageaus website.
  Thực vậy, I am starting to learn how to make an email, but I need some information to get it in the right way.
  Please would you advise me the Skills of Writng Email?

  Trân trọng,
  Reza

 6. Xin chào. I am wondering if BEP have any podcast app for android, I have been searching on play store but can’t find any. Anybody knows, pls help, Cảm ơn…

Để lại một câu trả lời

Your email address will not be published. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

 ký tự có sẵn

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.