Trò chơi tiếng Anh thương mại: Chương trình đào tạo phỏng vấn xin việc

Xem lại tiến trình của bạn với hai Trò chơi tiếng Anh thương mại TRÊN phỏng vấn xin việc từ Business English Pod.

Trò chơi miễn phí:
Mẹo phỏng vấn xin việc Bootcamp

Trò chơi miễn phí:
BEP 167 đến 169 – Cuộc phỏng vấn xin việc đầu tiên của bạn

5 thoughts on “Business English Games: Chương trình đào tạo phỏng vấn xin việc”

 1. Thank’s for this wonderful website I like to play the game’s It give me
  the Understanding on alot of thing’s that didn’t come to me before, nor
  have I had anyone to tell me or to educate me on Job Interview’s or how
  to dress to Impress. I was alway’s not knowing to to get jobs but my friend’s
  alway’s get them, But now that I have the opportunity to learn from your
  website I will be back here again and again and again, This Is Awsome.
  and thank’s alot.

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đã hết thời hạn. Vui lòng tải lại CAPTCHA.