Trò chơi tiếng Anh thương mại – Điện thoại tiếng anh

Kiểm tra kiến ​​thức của bạn về Tiếng Anh thương mại để gọi điện thoại với chúng tôi Thử thách tiếng anh qua điện thoại.

Điện thoại-Fieldgoal-Game

Bạn có thể xem lại tất cả điện thoại và ngôn ngữ tiếng Anh nổi bật trong bài kiểm tra này trong BEP 69 Một&Bài học B

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Di chuyển lên đầu