Trò chơi tiếng Anh thương mại – Thành ngữ bóng đá Anh

Hãy sẵn sàng để kiểm tra kỹ năng tiếng Anh thương mại của bạn với chúng tôi Trò chơi thành ngữ bóng đá tiếng Anh.

Trò chơi tiếng Anh thương mại - Thành ngữ tiếng Anh liên quan đến bóng đá

Bạn có thể xem lại tất cả thành ngữ tiếng Anh đặc trưng trong bài kiểm tra này trong những bài học:

BEP 163BEP 164

Để lại một bình luận

Your email address will not be published. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.