VV 55 – Tiếng anh tiếp thị: Quản lý sản phẩm

YouTube video

Trong bài học này, chúng tôi sẽ nhìn vào từ vựng tiếng anh thương mại có quan hệ với quản lý sản phẩm.

Trong nhiều công ty, người quản lý sản phẩm giúp quảng cáo sản phẩm. Các công ty thực hiện phân tích thị trường cũng như nghiên cứu cạnh tranh để phát triển một trường hợp kinh doanh cho một sản phẩm. Lộ trình sản phẩm đưa ra kế hoạch phát triển sản phẩm, bao gồm chiến lược tiếp cận thị trường và ra mắt sản phẩm.

Premium Members: PDF Transcript | Online Quizzes | Audio MP3

BEP 316 – Tiếng Anh để Thảo luận về Hoạt động Tiếp thị (Phần 2)

Tiếng Anh thương mại 316 - Tiếng Anh để Thảo luận về Kế hoạch Tiếp thị & Hoạt động 2

Chào mừng bạn quay trở lại với Business English Pod cho bài học hôm nay về Tiếng Anh để thảo luận kế hoạch và hoạt động tiếp thị.

Như tác giả và bậc thầy marketing Seth Godin đã từng nói: tiếp thị là một cuộc cạnh tranh để thu hút sự chú ý của mọi người. Và trong thế giới siêu kết nối ngày nay, cuộc cạnh tranh đó thực sự khó khăn! Nổi bật giữa đám đông đòi hỏi chúng tôi phải dồn nhiều tâm sức vào tiếp thị.

Các công ty tốt nhất chi tiêu năng lượng này một cách chiến lược. Họ hướng nỗ lực tiếp thị của mình vào đúng người, với các phương pháp phù hợp. Và nếu bạn ngồi quanh bàn với một nhóm tiếp thị giỏi, bạn sẽ cần hiểu – Và sử dụng – ngôn ngữ đặc biệt của tiếp thị. Ví dụ, bạn có thể nghe thấy những cụm từ như “để tăng mức độ tương tác của khách hàng.” ?? Hay “để chiếm thị phần.” ??

Bằng tiếng Anh, loại biểu thức này được gọi là cụm từ. Một cụm từ là sự kết hợp tự nhiên của các từ. Người bản ngữ sử dụng các cụm từ mọi lúc mà không cần suy nghĩ về nó. Họ không nói "bắt" ?? thị phần, hay "bẫy" ?? thị phần. Họ luôn nói "chụp" ?? thị phần. Họ nhớ những lời cùng nhau. Và bạn cũng có thể. Bạn có thể học các cụm từ để hiểu rõ hơn, và để nghe tự nhiên hơn.

Trong bài học này, chúng ta sẽ xem xét các cụm từ được sử dụng để thảo luận về tiếp thị. Chúng ta sẽ nghe thấy cuộc đối thoại giữa ba người trong nhóm tiếp thị: Nathan, Camille, và Theo. Trong bài học cuối cùng của chúng tôi, nhóm đã nói về nghiên cứu thị trường. Hôm nay, chúng ta sẽ nghe họ nói về một số hoạt động tiếp thị cụ thể. Họ sẽ sử dụng nhiều cụm từ tiếp thị để mô tả hoạt động của họ. Cố gắng chọn ra những thứ này, sau đó chúng ta sẽ xem xét chúng sau trong cuộc phỏng vấn.

Câu hỏi nghe

1. Camille nói gì là mục tiêu của quảng cáo trên tạp chí và truyền hình?
2. Loại hoạt động tiếp thị nào mà Camille nói rằng họ cần cải thiện?
3. Nathan xác định mục đích chính của hoạt động là gì mà Camille nói rằng họ cần cải thiện?

Premium Members: PDF Transcript | Quizzes | PhraseCast | Lesson Module

BEP 315 – Tiếng Anh để Thảo luận về Hoạt động Tiếp thị (Phần 1)

Tiếng Anh thương mại 315 - Tiếng Anh để Thảo luận về Kế hoạch Tiếp thị & Hoạt động 1

Chào mừng bạn quay trở lại với Business English Pod cho bài học hôm nay về Tiếng Anh để thảo luận tiếp thị activities.

Great marketing is at the heart of business success. This was just as true 100 years ago as it is today. Tất nhiên, the digital age has brought new methods of marketing, but the basic goals of marketing haven’t really changed. Ý tôi là, first of all, you want customers to know about your products and services. In the world of marketing, that’s what we call “brand recognition.” But it’s not just about recognition, it’s about making sales, and “capturing market share.”

As you heard, in describing the goals of marketing, I used two expressions that you might be familiar with: “brand recognition” and “to capture market share.” We call these kind of expressions collocations. A collocation is a natural combination of two or more words to talk about a single idea. You might think of collocations as chunks of language. And it’s usually easier, and more natural, to remember these chunks rather than learning individual words.

Every area of business has its own special expressions, or collocations. And learning these collocations will help you not only understand what others are saying, but communicate your own ideas more clearly. In this lesson we’re going to focus on collocations you can use to talk about marketing activities.

Trong hộp thoại ngày hôm nay, we’ll listen to a discussion by a marketing team at a home furnishings company. You’ll hear Nathan, who is leading the meeting, as well as Theo and Camille. They are discussing the company’s market research, their goals, and how to measure progress toward those goals. Try to pick out the collocations they use, và chúng ta sẽ nói về chúng sau trong cuộc phỏng vấn.

Câu hỏi nghe

1. What does Theo say the process of market research has helped them do?
2. What does Camille say the data from research has helped them do?
3. Near the end of the dialog, what does Nathan say they’ve talked about doing?

Premium Members: PDF Transcript | Quizzes | PhraseCast | Lesson Module

VV 46 Từ vựng tiếng Anh – Các 4 Ps của Marketing Mix (Phần 2)

YouTube video

Trong này Business English vocabulary lesson, we’re going to look at the marketing mix, which is made up of the four Ps of marketing: product, price, place and promotion. We’ll look at the idea of placement, which is all about a product’s market coverage and how it gets to market through logistics and a company’s distribution channels. The final P is promotion, or advertising, which may involve public relations and marketing campaigns, including in-store promotions.

Thành viên cao cấp: Ghi chú học tập | Câu đố trực tuyến | Âm thanh MP3

VV 45 Từ vựng tiếng Anh – Các 4 Ps của Marketing Mix (Phần 1)

YouTube video

Trong này Business English vocabulary lesson, we’re going to look at the marketing mix, which is made up of the four Ps of marketing: product, price, place and promotion. First we’ll cover ideas related to the product, which includes differentiation and positioning. A company’s products must also reflect its branding. The second P is price, and we’ll look at ideas such as penetration pricing and loss leaders, as well as price points.

Thành viên cao cấp: Ghi chú học tập | Câu đố trực tuyến | Âm thanh MP3

Di chuyển lên đầu