Trò chơi tiếng Anh thương mại – Bán hàng siêu tiếng Anh

Thực hành Tiếng anh bán hàng để bán cho khách hàng bằng tiếng Anh trong trò chơi Super Super Sales của chúng tôi. Bắt đầu trò chơi.

Trò chơi tiếng Anh thương mại - Bán hàng siêu tiếng Anh

Bạn có thể xem lại tất cả các ngôn ngữ và kỹ thuật bán hàng có trong trò chơi này trong những bài học này:

BEP 279 – Quá trình bán hàng 1: Cách tiếp cận của bạn
BEP 280 – Quá trình bán hàng 2: Hiểu nhu cầu của khách hàng
BEP 287 – Quá trình bán hàng 3: Phù hợp với một giải pháp cho nhu cầu
BEP 288 – Quá trình bán hàng 4: Xử lý nghi ngờ
BEP 298 – Quá trình bán hàng 5: Xử lý thất bại
BEP 299 – Quá trình bán hàng 6: Theo dõi sau bán hàng

Để lại một bình luận

Your email address will not be published. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.