Trò chơi tiếng Anh thương mại – Thử thách thuyết trình

Kiểm tra kiến ​​thức của bạn về chìa khóa Thuyết trình tiếng Anh thương mại kỹ năng với Thử thách thuyết trình của chúng tôi.

Trò chơi thử thách thuyết trình tiếng Anh thương mại

Bạn có thể xem lại tất cả thuyết trình ngôn ngữ đặc trưng trong bài kiểm tra này trong những bài học:

BEP 101 – Giới thiệu bài thuyết trình của bạn
BEP 102 – Signposting your Presentation
BEP 33 – Kết thúc bài thuyết trình của bạn

Để lại một bình luận

Your email address will not be published. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.