Trò chơi tiếng Anh thương mại – Từ vựng kinh tế

Hãy sẵn sàng để kiểm tra kiến ​​thức từ vựng tiếng Anh thương mại về kinh tế của bạn.

Trò chơi tiếng Anh thương mại - Từ vựng kinh tế

Bạn có thể xem lại tất cả các từ vựng có trong bài kiểm tra này trong các bài học này:

VV 33, VV 34 & BEN 28

Để lại một bình luận

Your email address will not be published. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.