Tiếng anh cho điện thoại

Tiếng Anh thương mại cho điện thoại Sách điện tử có âm thanh MP3, Các bài học PDF và trực tuyến về các kỹ năng tiếng Anh chính để làm việc trên điện thoại bằng tiếng Anh.

Những bài học này cũng có sẵn trong chúng tôi Tiếng anh cho điện thoại Ứng dụng điện tử:
Tải xuống từ Apple App Store (iOS).

 • Đơn vị 501 – Trả lời điện thoại
 • Đơn vị 502 – Nhận tin nhắn
 • Đơn vị 503 – Để lại một tin nhắn thư thoại
 • Đơn vị 504 – Tạo một cuộc hẹn
 • Đơn vị 505 – Thảo luận về sắp xếp du lịch / li>
 • Đơn vị 506 – Kiểm tra đơn hàng
 • Đơn vị 507 – Đối phó với khách hàng (Phần 1)
 • Đơn vị 508 – Đối phó với khách hàng (Phần 2)
 • Đơn vị 509 – Xử lý các cuộc gọi bán hàng / li>
 • Đơn vị 510 – Xử lý sự cố trên điện thoại
 • Đơn vị 511 – Đối phó với một người gọi tức giận (Phần 1)
 • Đơn vị 512 – Đối phó với một người gọi tức giận (Phần 2)

sách điện tử & Thành viên cao cấp: sử dụng các liên kết dưới đây để truy cập tài nguyên (nhấp chuột phải để lưu MP3 / PDF).

Tiêu đề
Bảng điểm
Podcast
Cụm từ
Câu đố trực tuyến
Toàn bộ / ZIP
Trả lời cuộc gọi
Nhận tin nhắn
Thư thoại
Các cuộc hẹn
Sắp xếp
Kiểm tra đơn hàng
Thắc mắc 1
Thắc mắc 2
Các cuộc gọi bán hàng
Xử lý sự cố
Khách hàng giận dữ 1
Khách hàng giận dữ 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 characters available

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Di chuyển lên đầu