VV 22 – Từ vựng quản lý rủi ro (Phần 1)

video YouTube

Tập Video Vocab này là tập đầu tiên trong loạt bài gồm hai phần về Từ vựng tiếng Anh thương mại liên quan đến quản lý rủi ro. Trong bài học này, chúng ta sẽ xem xét quản lý rủi ro trong thế giới kinh doanh.

Premium Members: PDF Transcript | Quizzes | MP3 Audio Only

Download: Podcast Video

1 suy nghĩ về “VV 22 – Từ vựng quản lý rủi ro (Phần 1)”

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đã hết thời hạn. Vui lòng tải lại CAPTCHA.