Có động lực với Trò chơi tiếng Anh thương mại cho ESL

Trò chơi tiếng Anh thương mại cho ESL - Motivation Jeopardy

Check your knowledge of English motivational quotations and review your progress on BEP 153 & 154 with two new Flash games from Business English Pod.

Trò chơi miễn phí:
Play Motivation Jeopardy

Các thành viên:
Review your progress on BEP 153 Và 154 – Tạo động lực cho nhóm của bạn.

6 thoughts on “Get Motivated with Business English Games for ESL

  1. phản hồi: Get Motivated with ESL Business English Games | Business English …

  2. phản hồi: Learn Business English Lesson

  3. phản hồi: Có động lực với Trò chơi tiếng Anh thương mại cho ESL « Daniela's English Reunion

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đã hết thời hạn. Vui lòng tải lại CAPTCHA.