Có động lực với Trò chơi tiếng Anh thương mại cho ESL

 

Trò chơi tiếng Anh thương mại cho ESL - Motivation JeopardyCheck your knowledge of English motivational quotations and review your progress on BEP 153 & 154 with two new Flash games from Business English Pod.

Trò chơi miễn phí:
Nhấp vào "Khởi chạy" ?? nút để chơi Motivation Jeopardy Fun ESL Business English Games

Các thành viên & Dùng thử miễn phí:
Review your progress on BEP 153 & 154 – Tạo động lực cho nhóm của bạn. Trò chơi tiếng Anh thương mại vui nhộn

6 thoughts on “Get Motivated with Business English Games for ESL

  1. Pingback: Get Motivated with ESL Business English Games | Business English …

  2. Pingback: Learn Business English Lesson

  3. Pingback: Có động lực với Trò chơi tiếng Anh thương mại cho ESL « Daniela's English Reunion

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Di chuyển lên đầu