BEP 244 – Trao đổi dự án (Phần 2)

Tiếng Anh Quản Lý Dự Án

Trong này Tiếng Anh thương mại Bài học nhóm, chúng ta xem xét thảo luận về kết quả của một dự án.

Khi bạn, đội bạn, hoặc công ty của bạn hoàn thành một dự án, bạn làm nghề gì? Bạn có lao vào dự án tiếp theo và đặt dự án cuối cùng sau lưng bạn? Hay bạn dành thời gian để nói về những gì bạn đã làm và cố gắng học hỏi từ những sai lầm của mình? Hãy nghĩ về điều này theo cách khác: bạn có thấy rằng một số vấn đề liên tục xuất hiện trong dự án này đến dự án khác? Tốt, họ không cần phải. Không nếu bạn dành thời gian tìm hiểu, thảo luận, và để trả lời phỏng vấn.

Đúng, điều quan trọng là phải thảo luận về các dự án chúng tôi đã hoàn thành. Và trong những cuộc thảo luận kiểu này, người bản ngữ sẽ sử dụng nhiều cách diễn đạt thông dụng và hữu ích. Sometimes we call these useful expressions “collocations.” That’s a fancy way to talk about a natural combination of words. Just think about an expression like “to launch a new product.” We don’t say “start” a new product, or “let out” a new product. The natural collocation is “launch a new product.” As you listen to the dialog, cố gắng chọn ra một vài trong số những biểu hiện này và chúng ta sẽ vượt qua chúng sau này trong cuộc phỏng vấn của chính chúng ta.

Trong hộp thoại, chúng ta sẽ tham gia lại với Dean và Michelle, công ty của ai vừa hoàn thành dự án mở rộng nhà máy sản xuất. Trong bài học cuối cùng của chúng tôi, họ đã nói về một số thành công và sự chậm trễ trong dự án. Hôm nay, chúng ta sẽ nghe họ nói về cách giải quyết một số vấn đề mà họ gặp phải.

Câu hỏi nghe

1. Mối quan tâm chính của Dean về vấn đề với City Steel là gì?
2. Một yếu tố góp phần khác dẫn đến sự chậm trễ của dự án là gì?
3. Dean gợi ý gì cho Michelle về cách làm mọi thứ tốt hơn?

Premium Members: PDF Transcript | Quizzes | PhraseCast | Lesson Module

Download: Podcast MP3

1 thought on “BEP 244 – Trao đổi dự án (Phần 2)”

Để lại một bình luận

Your email address will not be published. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.