Trò chơi tiếng Anh thương mại

Trò chơi tiếng Anh thương mại for practicing your Business English skills for meetings, thuyết trình, điện thoại, phỏng vấn xin việc, business idioms and more.

Của chúng tôi Trò chơi tiếng Anh thương mại được liệt kê dưới đây theo ngày xuất bản, with the newest game first.

Trò chơi tiếng Anh thương mại – Từ vựng tiếng Anh cho Marketing

Kiểm tra bạn tiếng anh marketing. Bạn có biết kết hợp tiếp thị của bạn từ vị trí chiến lược của bạn? Tự kiểm tra Từ vựng tiếng anh về marketing từ của chúng tôi BEP 315-316VV 45-46 Những bài học. Chơi game.

Trò chơi tiếng Anh thương mại - Tiếng anh tiếp thị

Bạn có thể xem lại tất cả các từ vựng tiếp thị có trong trò chơi trong các bài học này:

BEP 315 – Thảo luận về các hoạt động tiếp thị 1
BEP 316 – Thảo luận về các hoạt động tiếp thị 2
VV 45 – 4 P’s of Marketing 1
VV 46 – 4 P’s of Marketing 2

Trò chơi tiếng Anh thương mại – Sales English Super Bowl