Trò chơi tiếng Anh thương mại – Thành ngữ đàm phán

Kiểm tra kiến ​​thức của bạn về thành ngữ tiếng Anh related to business negotiations in our Halloween trò chơi.

English Idioms for Negotiations Game

You can review the negotiation idioms featured in this game in these lessons:
BEP 277 – Thành ngữ đàm phán (Phần 1)
BEP 278 – Thành ngữ đàm phán (Phần 2)

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đã hết thời hạn. Vui lòng tải lại CAPTCHA.