BEP 397 – Tiếng anh bán hàng: Các dịch vụ tài chính (1)

BEP 397 BÀI HỌC - Việc bán hàng: Các dịch vụ tài chính 1

Chào đón trở lại Tiếng Anh thương mại cho bài học hôm nay, phần đầu tiên trong loạt bài ba phần về bán dịch vụ tài chính.

Một người khôn ngoan đã từng quan sát thấy rằng bán hàng không chỉ là bán. Đó là xây dựng niềm tin và giáo dục. Không ở đâu điều này đúng hơn trong thế giới của các dịch vụ chuyên nghiệp. Và một trong những dịch vụ chuyên nghiệp có giá cao nhất để bán là các dịch vụ tài chính.

Thuyết phục ai đó để bạn quản lý tiền của họ không phải là nhiệm vụ dễ dàng! Chỉ cần nghĩ về tiền tiết kiệm của riêng bạn, tài sản, và đầu tư. Bạn có thể sẽ không giao phó chúng cho một thực thể kinh doanh vô danh. Bạn muốn biết ai đang quản lý tài sản của mình và bạn muốn biết bạn có thể tin tưởng họ sẽ làm tốt công việc của mình không. Thực vậy, đó là tất cả về niềm tin.

Vì thế, khi bạn gặp một khách hàng tiềm năng đang xem xét các dịch vụ tài chính của bạn, điều quan trọng là bắt đầu bằng cách xây dựng mối quan hệ cá nhân và thiết lập sự tín nhiệm. Từ đó, bạn có thể bắt đầu đặt câu hỏi về những ưu tiên và mức độ giàu có của một người. Thảo luận về những chủ đề này sẽ giúp bạn nhìn sâu hơn vào hoàn cảnh của người đó và chứng minh rằng bạn là người phù hợp để quản lý tài sản của họ.

Trong cuộc đối thoại hôm nay, chúng ta sẽ nghe cuộc trò chuyện giữa Robert và Jessica. Robert là cố vấn tài chính của công ty có tên Vickers Wealth Management. Jessica là một chuyên gia đang làm việc đang tìm kiếm sự giúp đỡ về tài chính khi cô ấy lên kế hoạch cho tương lai của mình. Robert và Jessica được một người bạn chung giới thiệu. Bây giờ họ đang ngồi lần đầu tiên trong văn phòng của Robert.

Câu hỏi nghe

1. Tại sao Robert đề cập đến khi công ty được thành lập và trình độ của các cố vấn của họ?
2. Robert muốn hỏi điều gì trước khi thảo luận về tình hình hiện tại của Jessica?
3. Robert muốn có được “ý tưởng sơ bộ” về điều gì?

Premium Members: PDF Transcript | Quizzes | PhraseCast | Lesson Module

Download: Podcast MP3

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đã hết thời hạn. Vui lòng tải lại CAPTCHA.