Business English for các cuộc họp thuyết trình phỏng vấn điện thoại đàm phán công việc của bạn

Học tiếng Anh thương mại mọi nơi, Bất cứ lúc nào.

BUSINESS ENGLISH

Chọn từ 600 lessons and courses covering essential business English language and skills.

CÓ GÌ NÓNG

Bài học phổ biến

LỢI ÍCH THÀNH VIÊN

Nội dung bài học

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

Lời chứng thực

Dùng thử miễn phí

Bắt đầu học tiếng Anh thương mại ngay hôm nay!

Di chuyển lên đầu