tiếng anh thương mại cho các cuộc họp thuyết trình phỏng vấn điện thoại đàm phán công việc của bạn

Học tiếng Anh thương mại mọi nơi, Bất cứ lúc nào.

TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI

Chọn từ 600 các bài học và khóa học bao gồm các kỹ năng và ngôn ngữ tiếng Anh thương mại thiết yếu.

CÓ GÌ NÓNG

Bài học phổ biến

LỢI ÍCH THÀNH VIÊN

Nội dung bài học

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

Lời chứng thực

Dùng thử miễn phí

Bắt đầu học tiếng Anh thương mại ngay hôm nay!