Cuộc họp cần thiết

Các Tiếng Anh cho các cuộc họp eBook features MP3 audio, Ghi chú học tập PDF và các câu đố trực tuyến về các kỹ năng tiếng Anh thương mại cần thiết để tiến hành và tham gia các cuộc họp bằng tiếng Anh.

Những bài học này cũng có sẵn trong chúng tôi Tiếng Anh cho các cuộc họp Ứng dụng điện tử:
Tải xuống từ Apple App Store (iOS).

English for Meetings eBook Course

 • Phát biểu ý kiến ​​trong các cuộc họp
 • Đồng ý
 • Không đồng ý
 • Gợi ý làm
 • Chấp nhận hoặc từ chối đề xuất
 • Làm rõ những gì đã được nói
 • Làm rõ những gì đã được có nghĩa là
 • Chủ trì cuộc họp – bắt đầu
 • Chủ trì cuộc họp – quản lý cuộc thảo luận
 • Ngắt và chống gián đoạn
 • Giải quyết các cuộc họp
 • Kết thúc và điểm hành động

Premium Members: click a link below to view and download files (right-click to save).

Tiêu đề
Bảng điểm
Podcast
Cụm từ
Câu đố trực tuyến
Toàn bộ / ZIP
Giới thiệu khóa học
Phát biểu ý kiến
Đồng ý
Không đồng ý
Gợi ý
Chấp nhận / từ chối
Làm rõ 1
Làm rõ 2
Khai mạc
Quản lý
Làm gián đoạn
Giải quyết vấn đề 1
Giải quyết vấn đề 2
Hoàn thiện

9 thoughts on “Meeting Essentials

 1. Definetly going to incorporate this into my sessions
  Cảm ơn

  Heard from my boss (Target, Offenback) they are buying the equipment needed player and speakers lots of them when they are in place I believe they will then purchase the Licences/memberships needed (or some such thing)

 2. phản hồi: BEP 81 INT – Các cuộc họp: Kết thúc và điểm hành động | Tiếng Anh thương mại :: Học tiếng Anh thương mại trực tuyến

 3. phản hồi: BEP 29 INT – Các cuộc họp: Không đồng ý | Tiếng Anh thương mại :: Học tiếng Anh thương mại trực tuyến

 4. phản hồi: BEP 31 INT – Các cuộc họp: Chấp nhận và từ chối đề xuất | Tiếng Anh thương mại :: Học tiếng Anh thương mại trực tuyến

 5. phản hồi: BEP 43 INT – Các cuộc họp: Opening and Managing Meetings (Phần 2) | Tiếng Anh thương mại :: Học tiếng Anh thương mại trực tuyến

Để lại một câu trả lời

Your email address will not be published. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

 ký tự có sẵn

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.