Trò chơi tiếng Anh thương mại – Từ vựng tiếng Anh cho Marketing

Kiểm tra bạn tiếng anh marketing. Bạn có biết kết hợp tiếp thị của bạn từ vị trí chiến lược của bạn? Tự kiểm tra Từ vựng tiếng anh về marketing từ của chúng tôi BEP 315-316VV 45-46 Những bài học. Chơi trò chơi.

Trò chơi tiếng Anh thương mại - Tiếng anh tiếp thị

Bạn có thể xem lại tất cả các từ vựng tiếp thị có trong trò chơi trong các bài học này:

BEP 315 – Thảo luận về các hoạt động tiếp thị 1
BEP 316 – Thảo luận về các hoạt động tiếp thị 2
VV 45 – 4 P’s of Marketing 1
VV 46 – 4 P’s of Marketing 2

Để lại một bình luận

Your email address will not be published. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.