Trò chơi tiếng Anh thương mại: Dữ liệu lớn Pacman

Thực hành của bạn từ vựng tiếng anh thương mại với trò chơi trực tuyến miễn phí của chúng tôi về từ vựng và cụm từ được kết nối với ý tưởng “Dữ liệu lớn'.

Play online Business English Games - Big Data Pacman

Click the “Launch Quiz” button to play: Dữ liệu lớn Pacman
Trò chơi tiếng Anh thương mại vui nhộn

Để lại bình luận

Your email address will not be published. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.