BEP 316 – Tiếng Anh để Thảo luận về Hoạt động Tiếp thị (Phần 2)

Tiếng Anh thương mại 316 - Tiếng Anh để Thảo luận về Kế hoạch Tiếp thị & Hoạt động 2

Chào mừng bạn quay trở lại với Business English Pod cho bài học hôm nay về Tiếng Anh để thảo luận kế hoạch và hoạt động tiếp thị.

Như tác giả và bậc thầy marketing Seth Godin đã từng nói: tiếp thị là một cuộc cạnh tranh để thu hút sự chú ý của mọi người. Và trong thế giới siêu kết nối ngày nay, cuộc cạnh tranh đó thực sự khó khăn! Nổi bật giữa đám đông đòi hỏi chúng tôi phải dồn nhiều tâm sức vào tiếp thị.

Các công ty tốt nhất chi tiêu năng lượng này một cách chiến lược. Họ hướng nỗ lực tiếp thị của mình vào đúng người, với các phương pháp phù hợp. Và nếu bạn ngồi quanh bàn với một nhóm tiếp thị giỏi, bạn sẽ cần hiểu – Và sử dụng – ngôn ngữ đặc biệt của tiếp thị. Ví dụ, you might hear expressions like “to increase customer engagement.” Or “to capture market share.”

Bằng tiếng Anh, loại biểu thức này được gọi là cụm từ. Một cụm từ là sự kết hợp tự nhiên của các từ. Người bản ngữ sử dụng các cụm từ mọi lúc mà không cần suy nghĩ về nó. They don’t say “catch” market share, or “trap” market share. They always say “capture” market share. Họ nhớ những lời cùng nhau. Và bạn cũng có thể. Bạn có thể học các cụm từ để hiểu rõ hơn, và để nghe tự nhiên hơn.

Trong bài học này, chúng ta sẽ xem xét các cụm từ được sử dụng để thảo luận về tiếp thị. Chúng ta sẽ nghe thấy cuộc đối thoại giữa ba người trong nhóm tiếp thị: Nathan, Camille, và Theo. Trong bài học cuối cùng của chúng tôi, nhóm đã nói về nghiên cứu thị trường. Hôm nay, chúng ta sẽ nghe họ nói về một số hoạt động tiếp thị cụ thể. Họ sẽ sử dụng nhiều cụm từ tiếp thị để mô tả hoạt động của họ. Cố gắng chọn ra những thứ này, sau đó chúng ta sẽ xem xét chúng sau trong cuộc phỏng vấn.

Câu hỏi nghe

1. Camille nói gì là mục tiêu của quảng cáo trên tạp chí và truyền hình?
2. Loại hoạt động tiếp thị nào mà Camille nói rằng họ cần cải thiện?
3. Nathan xác định mục đích chính của hoạt động là gì mà Camille nói rằng họ cần cải thiện?

Premium Members: PDF Transcript | Quizzes | PhraseCast | Lesson Module

Download: Podcast MP3

Để lại một bình luận

Your email address will not be published. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.