BEP 311 – Kinh doanh qua điện thoại 1: Thảo luận về vấn đề sản xuất

BEP 311 - Business English for Telephone 1: Production Problems

Chào mừng trở lại Business English Pod cho bài học hôm nay về thảo luận các vấn đề sản xuất trên điện thoại.

Trong nền kinh tế ngày nay, có vẻ như hầu hết các giao tiếp của chúng ta đều ở khoảng cách xa. Chỉ cần nghĩ về lượng thời gian bạn dành cho điện thoại hoặc viết email. Tất nhiên rồi, không có gì ngạc nhiên: mọi thứ từ kế toán đến sản xuất có thể được thực hiện từ xa.

Điều này có nghĩa là chúng ta phải đối mặt với một số thử thách khá khó khăn mà không thể nhìn thẳng vào mắt ai đó. Và nếu bạn đang kinh doanh sản xuất, điều đó có thể bao gồm các vấn đề sản xuất. Vì vậy, nếu bạn là người giám sát quá trình sản xuất và bạn phải giải thích sự cố qua điện thoại, Làm thế nào bạn có thể làm điều đó?

Điều đầu tiên bạn có thể phải làm là giải thích tình huống, giống như kết quả của một cuộc chạy thử nghiệm. Và cũng như với bất kỳ vấn đề nào, bạn muốn sống tích cực, hoặc lạc quan về các giải pháp. Tất nhiên rồi, điều khiến bạn xứng đáng với séc thanh toán là cách bạn giải quyết vấn đề. Và điều đó có thể liên quan đến việc giải thích nguyên nhân, cho thấy bạn đã thực hiện các bước để đối phó với tình huống, và mô tả những gì bạn sẽ làm tiếp theo. Và, mặc dù bài học hôm nay tập trung vào các vấn đề sản xuất, bạn có thể sử dụng các kỹ thuật này để giải quyết khá nhiều vấn đề qua điện thoại.

Trong cuộc đối thoại hôm nay, chúng ta sẽ nghe thấy Cam và Dave, người làm việc cho một công ty quần áo tên là Boston Vintage. Công ty gần đây đã chuyển nhà máy ở nước ngoài, và Dave đang báo cáo về kết quả chạy thử nghiệm của nhà máy mới. Như bạn sẽ nghe, mọi thứ đã không diễn ra hoàn hảo. Và Dave – ai ở Trung Quốc – phải thảo luận các vấn đề qua điện thoại với Cam, ai đã trở lại Hoa Kỳ.

Câu hỏi nghe

1. Dave nói gì để giới thiệu thực tế rằng có một số vấn đề trong sản xuất?
2. Những gì Dave nói là nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề?
3. Các bước tiếp theo của Dave trong việc giải quyết vấn đề là gì?

Premium Members: PDF Transcript | Quizzes | PhraseCast | Lesson Module

Download: Podcast MP3

BEP 23c – Điện thoại tiếng Anh: Bắt đầu hành động

BEP23c Telephone English - Bắt đầu hành động - Mô-đun bài học

Welcome back to Business English Pod for today’s lesson on how to get action over the điện thoại bằng tiếng anh.

Being productive at work means getting stuff done. And sometimes to get our own work done, we need other people to get things done. So when you need action from someone, what’s the best or quickest way to get it? Tốt, often we just pick up the phone and call the person.

Và bạn nói cái gì? Is it okay to just come out and say “hey, do this” or “hi, do that?” Not really. You need to be firm and direct, but not that firm and direct. You might need to emphasize how important the issue is. Kế tiếp, you might lead into the main issue before you actually talk about what you want or need done.

Nhưng đó không phải là tất cả! If you want action, you want to make absolutely sure you’re going to get it. That’s why you might ask for a guarantee, which is like a promise from the other person. Và cuối cùng, just to be 100% sure, you should finish off by confirming the action. Theo cách này, you’re not being too direct or bossy, but you’re still firmly doing more than just making a polite request.

Trong cuộc đối thoại hôm nay, we’ll hear Nathan, who works for an aircraft company called Cyclops. Nathan is calling George at a company called Airtronics. Nathan is calling because he wants to get action on a proposal from George. Cụ thể hơn, he wants to make sure George is going to submit the proposal to Cyclops today.

Câu hỏi nghe

1. Why does Nathan think it’s important for George to submit a proposal today?
2. What important question does Nathan ask that relates to whether George can complete his proposal?
3. Near the end of the conversation, Nathan asks George to do something just to confirm that the proposal is being sent. What does he ask George to do?

Premium Members: Study Notes | Quizzes | PhraseCast | Lesson Module

Download: Podcast MP3

BEP 22c – Điện thoại tiếng Anh: Đặt câu hỏi

Business English for Telephoning BEP 22c - Đặt câu hỏi

Welcome back to Business English Pod for today’s lesson on how to make an enquiry on the điện thoại bằng tiếng anh. Making an enquiry means that you want to ask a question, or questions, to get information.

Getting information over the telephone in English can be challenging! You need to be very clear about what you need, and sometimes you need to ask the other person for clarification when you can’t hear or don’t understand. If information isn’t correct, or if it’s misunderstood, there could be big trouble. So it’s important that you learn good ways of making telephone enquiries.

What do you actually do when you make an enquiry? Tốt, để bắt đầu, you will want to ask for information. That could simply mean telling the other person what you want to know more about. Sometimes you might also use an alternative choice question, likeis it A or is it B?” Giving limited options like that can help make things clear.

Hiện nay, what if you can’t hear the other person correctly? Tốt, you might have to use an expression likesorry, what did you say?” to get the other person to repeat himself. And sometimes a word or abbreviation might not be clear and you might have to spell it out, letter by letter. All of these are ways of making sure your enquiry and the information is clear.

Trong cuộc đối thoại hôm nay, we’ll hear George, who works for a company called Airtronics. George’s company is writing a proposal to make radios for an aircraft company called Cyclops. George is talking to Simon at Cyclops Aircraft to get some information he needs for his proposal. The telephone connection isn’t always clear, which creates some difficulty in the call.

Câu hỏi nghe

1. George asks Simon about “shipping,” or delivering the radios. What are the two choices George gives Simon about shipping?
2. At one point, George can’t hear what Simon says. How does George ask Simon to repeat himself?
3. Simon uses two words to make it clear to George that he means “XV.” What are the two words?

Premium Members: Study Notes | Quizzes | PhraseCast | Lesson Module

Download: Podcast MP3

BEP 21 B – Điện thoại tiếng Anh: Nhận và để lại một tin nhắn

Business-English-Pod-21B-Nhận-Tin nhắn

Chào mừng bạn trở lại với Business English Pod cho bài học hôm nay về cách thực hiện hoặc để lại lời nhắn trên điện thoại bằng tiếng anh.

Có thể bạn đã từng gặp trường hợp này trước đây: ai đó gọi đến văn phòng của bạn và muốn nói chuyện với một người không có ở đó. Vậy bạn làm gì? Bạn nhận một tin nhắn, tất nhiên. Nhưng làm thế nào để bạn nhận được một tin nhắn?

Tốt, nó bắt đầu bằng việc hỏi người gọi xem họ có thực sự muốn để lại tin nhắn không. Sau đó, bạn sẽ nhận được một số thông tin, như người mà người đó muốn nói chuyện và họ muốn nói về điều gì. Cũng thế, đừng quên lấy số của người gọi để người đó có thể gọi lại cho họ. Và tốt hơn hết là bạn nên kiểm tra lại với người gọi xem bạn đã cung cấp thông tin chính xác chưa, bởi vì thông báo không chính xác có thể gây ra vấn đề lớn.

Nhưng nếu bạn là người gọi và bạn muốn để lại tin nhắn? Tốt, bạn có thể chỉ cần hỏi nếu bạn có thể làm điều đó. Và sau đó bạn sẽ cung cấp tất cả các chi tiết quan trọng, thích người bạn muốn nói chuyện, bạn muốn nói chuyện với họ về điều gì, và số điện thoại của bạn. Đó là những kỹ thuật và ngôn ngữ để nhận và để lại thông điệp mà chúng ta sẽ học hôm nay.

Trong hộp thoại, chúng ta sẽ tham gia lại cuộc trò chuyện giữa Claire và Nathan. Trong bài học cuối cùng của chúng tôi, chúng tôi đã nghe Claire trả lời điện thoại tại một công ty có tên là Airtronics. Nathan là người gọi. Anh ấy làm việc cho Cyclops Aircraft và anh ấy đang gọi để nói chuyện với một người tên là George Kline. Nhưng George không có ở đó, vì vậy Claire sẽ phải nhận một tin nhắn cho anh ấy.

Câu hỏi nghe

1. Tại sao Nathan cố gắng liên lạc với George Kline?
2. Claire nhắc lại đoạn tin nhắn nào với Nathan?
3. Gần cuối cuộc gọi, Claire nói gì cô ấy sẽ cố gắng làm ngay lập tức?

Premium Members: Study Notes | Quizzes | PhraseCast | Lesson Module

Download: Podcast MP3

BEP 21 MỘT – Trả lời cuộc gọi điện thoại bằng tiếng Anh

Tiếng Anh thương mại cho các cuộc gọi điện thoại

Chào mừng bạn quay trở lại với Business English Pod cho bài học hôm nay về cách bắt đầu một công việc kinh doanh. cuộc gọi điện thoại bằng tiếng Anh.

Trên điện thoại, bạn không thể sử dụng nụ cười hoặc ngôn ngữ cơ thể của mình để truyền đạt cảm xúc hoặc ý tưởng. Bạn chỉ có giọng nói của mình! Vì vậy, điều thực sự quan trọng là bạn biết phải nói gì và nói như thế nào ở mỗi bước của cuộc gọi.. Điều này đặc biệt đúng khi bắt đầu cuộc gọi. Dù bạn là người gọi hay người nhận, bạn cần phải nắm được thông tin cơ bản ngay lập tức để có thể tiếp tục và giải quyết vấn đề trước mắt.

Vì thế, những điều cơ bản bạn cần đề cập khi bắt đầu cuộc gọi là gì? Tốt, đó là những gì chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài học này. Nếu bạn là người nhận, bạn sẽ phải trả lời cuộc gọi bằng một lời chào và một điều gì đó để nhận dạng bản thân và công ty. Ở mức độ rất đơn giản, có thể nghe giống như “Chào buổi sáng. Đây là Jane ở City Contractors.” Nếu bạn là người gọi, bạn cũng sẽ phải xác định danh tính của mình trước khi yêu cầu nói chuyện với ai đó. Một khi bạn đã xác định được chính mình, Chuyện gì xảy ra tiếp theo? Tốt, với tư cách là người nhận, tiếp theo bạn sẽ muốn kết nối người gọi với đúng người. Nhưng trước khi bạn làm điều đó, hoặc trước khi bạn nhận tin nhắn nếu người đó không có mặt, bạn muốn tìm hiểu lý do tại sao người đó gọi điện. Vậy bạn sẽ hỏi về mục đích của cuộc gọi.

Trong cuộc đối thoại hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu cách thức hoạt động của cuộc gọi từ cả hai phía. Chúng ta sẽ nghe thấy Claire, người làm việc tại một công ty tên là Airtronics. Cô ấy đang trả lời cuộc gọi. Chúng ta cũng sẽ nghe thấy Nathan, người gọi, người làm việc cho máy bay Cyclops. Nathan đang gọi để nói chuyện với ai đó tên là George Kline ở bộ phận hợp đồng.

Câu hỏi nghe

1. Những phần khác nhau trong câu nói đầu tiên của Claire khi cô ấy trả lời điện thoại là gì?
2. Nathan yêu cầu được nói chuyện với George Kline như thế nào?
3. Claire hỏi về mục đích của cuộc gọi như thế nào?

Premium Members: Study Notes | Quizzes | PhraseCast | Lesson Module

Download: Podcast MP3