VV 33 – Từ vựng tiếng Anh tài chính: Kinh tế vĩ mô (1)

video YouTube

Trong này từ vựng tiếng anh thương mại bài học, chúng tôi sẽ xem xét một số thuật ngữ kinh tế vĩ mô quan trọng, GDP và GNP như vậy. Chúng tôi sẽ khám phá chu kỳ kinh doanh tự nhiên, bao gồm các giai đoạn mở rộng, suy thoái và đôi khi thậm chí trầm cảm. Chúng tôi cũng sẽ xem xét ý tưởng về cán cân thương mại giữa các quốc gia, có thể được mô tả là thặng dư thương mại hoặc thâm hụt thương mại.

Premium Members: PDF Transcript | Quizzes | MP3 Audio Only

Download: Podcast Video

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đã hết thời hạn. Vui lòng tải lại CAPTCHA.