BEP 408 – Kiểm soát chất lượng 1: Chế tạo

English Collocations for Quality Control and Manufacturing

Chào mừng bạn quay trở lại với Tiếng Anh thương mại cho bài học hôm nay, phần đầu tiên trong loạt bài gồm hai phần về kiểm soát chất lượng. Trong bài học này, chúng ta sẽ tập trung vào chế tạo bên của sự vật.

Các công ty thành công hiểu tầm quan trọng của chất lượng. Ở mức tối thiểu, kiểm soát chất lượng là đáp ứng các tiêu chuẩn hoặc quy định của ngành. Ngoài ra, Chất lượng là yếu tố rất lớn tạo nên uy tín thương hiệu và sự hài lòng của khách hàng. Và cam kết về QC mạnh mẽ, hoặc kiểm soát chất lượng, cũng có thể giúp tiết kiệm chi phí đáng kể.

Với những lợi ích này, không có gì ngạc nhiên khi nhiều công ty có toàn bộ nhóm hoặc vị trí chuyên trách giám sát chất lượng. Và, giống như bất kỳ lĩnh vực chuyên môn nào khác, kiểm soát chất lượng đi kèm với ngôn ngữ đặc biệt của riêng mình. Phần lớn ngôn ngữ này xuất hiện trong các biểu thức tập hợp mà chúng tôi gọi là “collocations”. Trong thực tế, Tôi chỉ sử dụng một từ khi đề cập đến “chất lượng giám sát”. Giám sát chất lượng là một cụm từ phổ biến liên quan đến kiểm soát chất lượng..

Collocation chỉ là sự kết hợp tự nhiên của các từ. Một số động từ và tính từ luôn đi với một số danh từ nhất định. Và một số danh từ nhất định thường kết hợp với nhau để tạo nên một ý nghĩa đặc biệt. Nếu bạn chỉ học từ mới riêng lẻ, bạn có thể bỏ lỡ những sự kết hợp tự nhiên này.

Trong cuộc đối thoại hôm nay, chúng ta sẽ nghe cuộc trò chuyện giữa Paolo và Emma. Paolo làm việc cho một công ty sản xuất, bán, và dịch vụ tấm pin mặt trời. Emma là nhà tư vấn kiểm soát chất lượng. Công ty của Paolo đang muốn thuê Emma thực hiện kiểm toán kiểm soát chất lượng, hoặc đánh giá hệ thống của họ. Trong cuộc trò chuyện của họ, họ sử dụng rất nhiều cụm từ tiếng Anh, mà chúng tôi sẽ giải thích sau trong cuộc phỏng vấn.

Câu hỏi nghe

1. Paolo nói họ đã làm gì sau khi hoàn thành việc kiểm tra an toàn?
2. Công việc của Emma sẽ không bao gồm những loại thử nghiệm nào?
3. Mục đích của việc “lấy mẫu” trong kiểm soát chất lượng là gì?

Premium Members: PDF Transcript | Quizzes | PhraseCast | Lesson Module

Download: Podcast MP3

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đã hết thời hạn. Vui lòng tải lại CAPTCHA.