Tin tức tiếng Anh thương mại 28 – Phục hồi Eurozone

Eurozone-Flag

Trong ngày hôm nay Bài học tiếng Anh thương mại, chúng tôi xem xét tình hình ở Châu Âu khi Khu vực đồng tiền chung châu Âu bắt đầu phục hồi. Kể từ khi nổi lên từ cuộc suy thoái dài nhất từ ​​trước đến nay vào mùa hè năm ngoái, sự phục hồi của khu vực đồng tiền chung châu Âu đã bị tắt tiếng ở mức tốt nhất. Trong khi các báo cáo gần đây cho thấy một số dấu hiệu tích cực, khu vực vẫn còn một chặng đường dài để giải quyết một số sự mất cân bằng của nó.

Free Resources: Study Notes | Online Practice | Mobile Quizzes

Download: Podcast MP3

Để lại một bình luận

Your email address will not be published. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.