VV 55 – Tiếng anh tiếp thị: Quản lý sản phẩm

video YouTube

Trong bài học này, chúng tôi sẽ nhìn vào từ vựng tiếng anh thương mại có quan hệ với quản lý sản phẩm.

Trong nhiều công ty, người quản lý sản phẩm giúp quảng cáo sản phẩm. Các công ty thực hiện phân tích thị trường cũng như nghiên cứu cạnh tranh để phát triển một trường hợp kinh doanh cho một sản phẩm. Lộ trình sản phẩm đưa ra kế hoạch phát triển sản phẩm, bao gồm chiến lược tiếp cận thị trường và ra mắt sản phẩm.

Premium Members: PDF Transcript | Online Quizzes | Audio MP3

Download: Podcast Video

Để lại một bình luận

Your email address will not be published. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.