Bản tin kinh doanh 09 (M4a nâng cao) – Reebok khởi chạy chiến dịch quảng cáo

This is an enhanced version of the first intermediate Business English News podcast on Reebok’s new marketing campaign. Now you can view pictures and text related to the article on your computer or video iPod (you should also be able to see the images on most video MP3 players and phones).

To download a set of study notes for this podcast ‘right-clickon this link, select save target and then choose which folder on your computer to save the file to.

Bảng điểm PDF: Ghi chú học tập

VideoVocab 03 – Tiếp thị

Tập này của Video Vocab của Business English Pod giới thiệu 10 thường được sử dụng từ vựng tiếng anh thương mại điều khoản liên quan đến Tiếng anh tiếp thị:

Tiếp thị, Quảng cáo, Nhãn hiệu, Phóng, Khách hàng, Nghiên cứu thị trường, Nhận dạng thương hiệu, Quan hệ công chúng hoặc PR, Vị trí và Chiến dịch.

Thành viên cao cấp: Bảng điểm PDF

Di chuyển lên đầu