Khóa học tiếng Anh thương mại – Chấp nhận hoặc từ chối đề xuất

Đây là bản xem trước miễn phí của một bài học video từ chúng tôi Khóa học khởi nghiệp tiếng Anh thương mại:

video YouTube

Bài học này là phần thứ hai của loạt bài gồm hai phần về cách làm, từ chối và chấp nhận đề xuất. Trong bài học này, chúng tôi sẽ học những cách thích hợp để từ chối và chấp nhận các đề xuất. Bạn có thể truy cập bài học gốc tại đây – BEP 31 – Chấp nhận hoặc Từ chối Đề xuất bằng tiếng Anh

Các Khóa học khởi nghiệp tiếng Anh thương mại bao gồm 3 Kỹ năng tiếng Anh thương mại chính của các cuộc họp, thuyết trình và nói chuyện qua điện thoại với 20 bài học thích hợp cho người nói tiếng Anh trung cấp.

Members: Study Notes | Online Practice | PhraseCast | Mobile Quizzes

Download: Podcast Video

Để lại một bình luận

Your email address will not be published. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.