BEP 31 – Cuộc họp: Chấp nhận và từ chối đề xuất

Một phiên bản cập nhật mới này bài học có sẵn ở đây.

Điều này Bài học tiếng anh thương mại is the second part of a two-part series on making, rejecting and accepting suggestions in English. Trong tập đầu tiên, we looked at how to make suggestions. Trong tập này, we’ll cover appropriate ways to reject and accept suggestions in English. Accept means to agree to a suggestion and reject means to disagree.

Như bạn sẽ nhớ, the listening takes place at a sports shoe company called Stratos. You’ll be listening to Karen, a marketing manager, meet with three members of her team, Charles, Sven and Miguel. They are choosing a celebrity spokesperson for a new product.

*** Bài học này là một phần của chúng tôi Sách điện tử tiếng anh thương mại cho các cuộc họp: Những điều cần thiết cho cuộc họp. Thành viên cao cấp nhấn vào đây để tai Sách điện tử hoàn chỉnh.

Members: PDF Transcript | Quizzes | PhraseCast | Lesson Module

Download: Podcast MP3

2 suy nghĩ về “BEP 31 – Cuộc họp: Chấp nhận và từ chối đề xuất”

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đã hết thời hạn. Vui lòng tải lại CAPTCHA.