Khóa học tiếng anh thương mại – BEP 30 Gợi ý bằng tiếng Anh

Đây là bản xem trước miễn phí của một bài học video từ chúng tôi Khóa học khởi nghiệp tiếng Anh thương mại.

video YouTube

Bài học về ngôn ngữ để đưa ra gợi ý trong một cuộc họp kinh doanh. Bạn có thể kiểm tra bài học gốc ở đây – BEP 30 – Gợi ý bằng tiếng Anh

Các Khóa học khởi nghiệp tiếng Anh thương mại bao gồm 3 Kỹ năng tiếng Anh thương mại chính của các cuộc họp, thuyết trình và nói chuyện qua điện thoại với 20 bài học thích hợp cho người nói tiếng Anh trung cấp. The course is available on the Udemy platform which provides desktop and mobile access for Android and iOS devices.

Members: Study Notes | Online Practice | PhraseCast | Mobile Quizzes

Download: Podcast Video

1 thought on “Business English Course – BEP 30 Gợi ý bằng tiếng Anh”

Để lại một bình luận

Your email address will not be published. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.