Skills 360 – Mẹo tiếng Anh qua điện thoại (Phần 1)

Chào mừng trở lại với Skills 360 podcast.

Hôm nay, chúng ta sẽ xem xét một hoạt động chúng ta làm hàng ngày: nói chuyện trên điện thoại. Chúng ta sẽ xem xét cách bắt đầu cuộc gọi đúng cách bằng cách sử dụng thái độ tích cực, mỉm cười qua điện thoại, lịch sự, và nói rõ ràng.

Câu hỏi thảo luận

1. Bạn thường trả lời điện thoại tại nơi làm việc như thế nào??
2. Bạn nghĩ thái độ tốt qua điện thoại liên quan đến điều gì?
3. Bạn nghĩ sao khi nói chuyện qua điện thoại một cách thân mật?

Free Resources: Transcript | Quizzes | PDF Transcript

Download: Podcast MP3

7 thoughts on “Skills 360 – Mẹo tiếng Anh qua điện thoại (Phần 1)”

Để lại một bình luận

Your email address will not be published. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.