BEP 161 – Xử lý khách hàng qua điện thoại 1

Đây là phần đầu tiên trong hai phần Bài học tiếng anh thương mại về giải quyết các thắc mắc qua điện thoại.

Nó tự nhiên cảm thấy một chút lo lắng khi trả lời câu hỏi trên điện thoại, đặc biệt là khi bạn sử dụng một ngôn ngữ khác. Bạn có thể nhìn thấy người khác, Vì vậy, bạn có thể diễn giải biểu cảm khuôn mặt và ngôn ngữ cơ thể. Bạn cũng cần lắng nghe cẩn thận hơn, để bạn có thể giúp người gọi một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Hôm nay, chúng tôi sẽ xem xét một số chiến lược phổ biến có thể giúp xử lý các yêu cầu qua điện thoại dễ dàng hơn một chút. Chúng tôi sẽ bắt đầu với những cách để trả lời điện thoại và nhận dạng chính mình. Chúng tôi cũng sẽ giải thích ngôn ngữ mà bạn có thể sử dụng để xác minh tên người gọi, xác nhận một cái gì đó mà người gọi nói, và làm rõ cuộc điều tra bằng cách khôi phục nó.

Hiện nay, hãy để nghe một cuộc trò chuyện giữa Leroy, một đại diện dịch vụ khách hàng tại một công ty thẻ tín dụng, và Paul, Một khách hàng. Paul có một số lo ngại về tài khoản của mình và Leroy đang giúp anh ta.

Câu hỏi nghe

1. Paul Lợi ích chính là gì?
2. Tên Paul Paul được đánh vần như thế nào?
3. Cái cuối cùng là gì 3 chữ số, hoặc số, số ID ngân hàng Paul?

Thành viên cao cấp: Ghi chú học tập | Câu đố trực tuyến | Cụm từ | Mô-đun bài học

Tải xuống: Podcast MP3

5 thoughts on “BEP 161 – Dealing with Customers on the Phone 1

 1. that was so helpful . it really helped me alot with my communication skills, and improved my performance at work. i do appreciate it. keep it up

 2. Hello Friends,

  This lesson is wonderful. Although I worked for many years and all of knowledges in this lesson is not new for me, but I still like it.

 3. I DO find the website content well-designed and well- prepared for learners and instructors of business English as well.

  Thank you so much. I’ve recommended to the website to my friends and students.

 4. pavan kumar chukkana

  Hello Friends,

  This lesson is wonderful it really helped me alot with my communication skills, and improved my performance at work.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Di chuyển lên đầu