VV 09 Kế toán tiếng anh – Từ vựng căn bản

YouTube video

Video Vocab là một loạt các video tiếng Anh giải thích ý nghĩa của các thuật ngữ kinh doanh quan trọng liên quan đến nhiều chủ đề nằm trong các cuộc hội thoại kinh doanh hàng ngày.

Hôm nay chúng tôi nhìn vào từ vựng cơ bản liên quan đến tài chính và kế toán. Đầu tiên chúng tôi sẽ nghe một bài viết ngắn giới thiệu từ vựng. Sau đó, chúng tôi sẽ đi qua từng từ một cách chi tiết, với một số câu ví dụ để cho thấy cách bạn có thể sử dụng các từ. Ở cuối video, bạn sẽ có cơ hội xem lại và thực hành từ vựng mới của mình.

Premium Members: PDF Transcript | Online Practice

Download: Podcast Video

VideoVocab 002: Nên kinh tê 1

YouTube video

Tập này của Video Vocab của Business English Pod giới thiệu 10 các từ tiếng Anh thường dùng liên quan đến kinh tế:
Điều tiết, Tiền tệ, Lãi suất, Tỷ giá, Chính sách tiền tệ, Ngân hàng trung ương, Biến động, Suy đoán, Lạm phát & Điểm cơ sở.

Video Vocab là một chương trình truyền hình thông thường có các từ và thuật ngữ tiếng Anh Thương mại hữu ích. Bạn có thể sử dụng Video Vocab để mở rộng vốn từ vựng Tiếng Anh Thương mại và luyện phát âm. Chúng tôi đã sửa đổi định dạng để bao gồm tất cả các từ trong một video để giúp tải xuống và sử dụng dễ dàng hơn, vì vậy hãy cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì.

Premium Members: PDF Transcript

Download: Podcast Video