VV 11 – GAAP: Nói chung là chấp nhận các nguyên tắc kế toán

video trên YouTube

Trong tập này của Video vocab chúng tôi xem xét từ vựng tiếng anh tài chính và kế toán liên quan đến các thành phần chính của GAAP hoặc Các Nguyên tắc Kế toán Thường được Chấp nhận. GAAP là một bộ quy tắc được các kế toán viên theo dõi trong các công ty chuẩn bị’ báo cáo tài chính.

Đầu tiên chúng tôi sẽ nghe một bài viết ngắn giới thiệu từ vựng. Sau đó, chúng tôi sẽ đi qua từng từ một cách chi tiết, với một số câu ví dụ để cho thấy cách bạn có thể sử dụng các từ. Ở cuối video, bạn sẽ có cơ hội xem lại và thực hành từ vựng mới của mình.

Premium Members: PDF Transcript | Online Practice

Download: Podcast Video

1 thought on “VV 11 – GAAP: Nói chung là chấp nhận các nguyên tắc kế toán”

Để lại bình luận

Your email address will not be published. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.