VideoVocab 002: Nên kinh tê 1

video YouTube

Tập này của Video Vocab của Business English Pod giới thiệu 10 các từ tiếng Anh thường dùng liên quan đến kinh tế:
Điều tiết, Tiền tệ, Lãi suất, Tỷ giá, Chính sách tiền tệ, Ngân hàng trung ương, Biến động, Suy đoán, Lạm phát & Điểm cơ sở.

Video Vocab là một chương trình truyền hình thông thường có các từ và thuật ngữ tiếng Anh Thương mại hữu ích. Bạn có thể sử dụng Video Vocab để mở rộng vốn từ vựng Tiếng Anh Thương mại và luyện phát âm. Chúng tôi đã sửa đổi định dạng để bao gồm tất cả các từ trong một video để giúp tải xuống và sử dụng dễ dàng hơn, vì vậy hãy cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì.

Premium Members: PDF Transcript

Download: Podcast Video

2 thoughts on “VideoVocab 002: Economy 1

  1. Thanks a lot for the podcast! I am really happy one friend of mine shared a link with me, and now I have this chance to improve my own vocabulary and share it with my students.

Để lại một bình luận

Your email address will not be published. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.