925 Tiếng Anh – Bài học 6: Nói về công ty của bạn

video YouTube

Trong hai bài học cuối cùng của chúng tôi, we looked at how to talk about your jobyour work. Hôm nay 925 bài học tiếng Anh, we’re going to learn how to talk about your company.

Any time you talk about your work, you’re probably also going to talk about your company. So what exactly do we talk about? What are the important aspects of your company that might be interesting to people?

925 Tiếng Anh is a new series of video tiếng anh bài học cho người mới bắt đầu. 925 Các bài học tiếng Anh tập trung vào khối ngôn ngữ và cách diễn đạt tiếng Anh mà bạn có thể sử dụng trong công việc và kinh doanh. Mỗi 925 Bài học tiếng Anh có các cụm từ tiếng Anh bạn có thể sử dụng trong các tình huống khác nhau và lời khuyên về lý do và cách chúng tôi sử dụng chúng trong Tiếng Anh thương mại.

Members: PDF Transcript | Lesson Module | Quiz | MP3 Audio

Download: Podcast Video

Để lại một bình luận

Your email address will not be published. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.