925 Bài học tiếng Anh 37 – Cách nói về giá cả bằng tiếng Anh

YouTube video

Hôm nay 925 bài học tiếng Anh, chúng ta sẽ học cách nói về giá cả bằng tiếng Anh.

Kinh doanh là tất cả về tiền. Toàn bộ mục đích của một công ty là kiếm được nhiều tiền hơn số tiền mà nó chi tiêu để có thể tạo ra lợi nhuận. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi chúng tôi dành nhiều thời gian để nói về chi phí của mọi thứ.

Cho dù bạn đang mua tài liệu hay xem xét ngân sách, bạn có thể thấy mình thường xuyên hỏi về giá cả hoặc chi phí. Trong này 925 bài học tiếng Anh, chúng ta sẽ học cách hỏi về giá cả và chi phí, nói cái gì đó có giá quá cao và đề xuất một mức giá thấp hơn.

925 Tiếng Anh là một loạt các Video tiếng anh bài học cho người mới bắt đầu (CEFR cấp độ A2). Với 925 Tiếng anh bạn có thể học tiếng Anh thương mại biểu thức và từ vựng cho công việc.

Members: PDF Transcript | Lesson Module | Quiz | Video

Download: Podcast MP3

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Di chuyển lên đầu