925 Bài học tiếng Anh 5: Nói về công việc của bạn

video YouTube

Hôm nay 925 bài học tiếng Anh, we’re going to learn how to talk about your work.

Có rất nhiều tình huống bạn gặp một người mới và bạn muốn nói với họ về công việc của bạn. Có lẽ họ hỏi bạn về nó, hoặc bạn chỉ muốn giới thiệu bản thân. Làm cách nào bạn làm được việc đó? Do you just say “I am a salesman” and that’s it? Không, bạn cần nói nhiều hơn thế.

925 Tiếng Anh is a new series of English video lessons cho những người mới bắt đầu. 925 Các bài học tiếng Anh tập trung vào khối ngôn ngữ và cách diễn đạt tiếng Anh mà bạn có thể sử dụng trong công việc và kinh doanh. Mỗi 925 Bài học tiếng Anh có các cụm từ tiếng Anh bạn có thể sử dụng trong các tình huống khác nhau và lời khuyên về lý do và cách chúng tôi sử dụng chúng trong Tiếng Anh thương mại.

Members: PDF Transcript | Lesson Module | Quiz | MP3 Audio

Download: Podcast Video

Để lại một bình luận

Your email address will not be published. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.