Khóa học tiếng anh thương mại – BEP 69A: Trả lời một cuộc gọi điện thoại bằng tiếng Anh

Đây là bản xem trước miễn phí của một bài học video từ chúng tôi Khóa học khởi nghiệp tiếng Anh thương mại:

video YouTube

Điều này Bài học tiếng anh thương mại nhìn vào ngôn ngữ để trả lời điện thoại bằng tiếng anh. Nói chuyện qua điện thoại đã trở thành một phần cực kỳ quan trọng trong tiếng Anh thương mại. Bạn cần có khả năng trả lời cuộc gọi một cách chuyên nghiệp và tạo ra một hình ảnh tốt về bản thân và công ty chỉ bằng giọng nói của bạn.

Các Khóa học khởi nghiệp tiếng Anh thương mại bao gồm 3 Kỹ năng tiếng Anh thương mại chính của các cuộc họp, thuyết trình và nói chuyện qua điện thoại với 20 bài học thích hợp cho người nói tiếng Anh trung cấp. The course is available on the Udemy platform which provides desktop and mobile access for Android and iOS devices.

Members: Study Notes | Online Practice | PhraseCast | Lesson Module

Download: Podcast Video

Để lại một bình luận

Your email address will not be published. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.