Kỹ năng 360 – Quản lý thời gian 1: Ưu tiên và lập kế hoạch

Kỹ năng tiếng Anh thương mại 360 - Quản lý thời gian (1)

Chào mừng trở lại với Kỹ năng tiếng Anh thương mại 360 podcast cho bài học hôm nay trên quản lý thời gian.

Khi chúng ta nói về "quản lý" và "người quản lý,”Chúng tôi thường nghĩ về việc quản lý mọi người. Và điều đó liên quan đến nhiều kỹ năng khác nhau. Nhưng tất cả những kỹ năng này đều vô dụng nếu người quản lý không thể quản lý bản thân của mình. Vì vậy, quản lý tốt bắt đầu bằng quản lý bản thân tốt. Và một phần thiết yếu của quản lý bản thân là quản lý thời gian của bạn một cách hiệu quả, do đó phụ thuộc vào việc lập lịch trình hiệu quả.

Vì thế, như một quản lý, làm thế nào để bạn thiết lập một lịch trình hoạt động? Tốt, điều đó bắt đầu với việc ưu tiên. Bạn có thể nghĩ về các nhiệm vụ trên hai chiều: tầm quan trọng và cấp bách. Chìa khóa đầu tiên để quản lý thời gian tốt là tránh những việc không khẩn cấp và không quan trọng. Điều đó bao gồm cả những phiền nhiễu hàng ngày, nhiệm vụ tầm thường, và bất cứ điều gì nhỏ nhặt làm lãng phí thời gian. Chìa khóa thứ hai là hạn chế tối đa những việc có vẻ khẩn cấp nhưng không quan trọng. rất nhiều các cuộc họp, email, cuộc gọi điện thoại, và gián đoạn thuộc loại này.

Lesson Resources: Lesson Module | Quiz & Vocab | PDF Transcript

Download: Podcast MP3

1 thought on “Skills 360 – Quản lý thời gian 1: Ưu tiên và lập kế hoạch”

Để lại một bình luận

Your email address will not be published. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.