Tin tức tiếng Anh thương mại 33 – Cách thức làm việc

tiêu đề emplyment-Practice-

Hôm nay Bài học tiếng Anh thương mại, chúng tôi xem xét những phát triển trong thực tiễn việc làm và những điều này ảnh hưởng như thế nào đến sự ổn định công việc và cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Thế giới lặng lẽ đi qua một cột mốc quan trọng gần đây – tổng số thất nghiệp toàn cầu đã vượt qua 200 triệu người, theo một nghiên cứu của LHQ. Để đưa điều đó vào quan điểm, đó là 30 nhiều hơn triệu người không có việc làm so với thời kỳ đỉnh điểm của cuộc suy thoái ở 2008. Như CBC News đưa tin, những con số này có thể có ý nghĩa nghiêm trọng cho tương lai.

Free Resources: PDF Transcript | Quizzes | Lesson Module

Download: Podcast MP3

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Di chuyển lên đầu