BEP 101c – Introducing a Presentation in English

Trong bài học tiếng Anh thương mại này, chúng ta sẽ học cách giới thiệu một thuyết trình bằng tiếng Anh.

Và nếu bạn nghĩ chủ đề này nghe quen thuộc, bạn đúng! Bài học này là phần khởi đầu của một chuỗi bài học mới, nơi chúng ta sẽ xem xét một số bài học cũ hơn của chúng ta. Chúng tôi sẽ giữ lại hộp thoại gốc và ghi lại các giải thích và thực hành mới với mục đích làm cho những bài học này dễ tiếp cận hơn với một số người học ở cấp độ thấp hơn của chúng tôi.

Trong hộp thoại, bạn sẽ nghe thấy một người thuyết trình tên là Claude. Claude đang trình bày một “phân tích” dữ liệu bán hàng. Khi chúng ta nói về “phân tích” hoặc sử dụng động từ “phân tích”, chúng ta đang nói về việc xem xét kỹ một cái gì đó để hiểu nó. Vì vậy, Claude đang xem xét kỹ thông tin bán hàng và giải thích những gì anh ấy thấy cho một nhóm quản lý.

Câu hỏi nghe

1. Khi bắt đầu bài thuyết trình, Claude sử dụng ngôn ngữ nào để nghe có vẻ thân thiện?
2. Công việc của Claude là gì?
3. What does Claude “hope to” do?
4. What is the “final” part of the presentation going to be?

Premium Members: PDF Transcript | Quizzes | PhraseCast | Lesson Module

Download: Podcast MP3

2 thoughts on “BEP 101cIntroducing a Presentation in English

Để lại một bình luận

Your email address will not be published. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.