VV 40 – Từ vựng tiếng Anh tài chính: Cổ phiếu và cổ phần (2)

video YouTube

Trong này Financial English vocabulary bài học, chúng ta sẽ tìm hiểu cách cổ phiếu giao dịch ở một mức độ nhất định, cách họ đóng cửa vào cuối ngày, và cách các nhà đầu tư đặt giá cổ phiếu. Điều này có thể liên quan đến các chiến lược như bán khống và giao dịch chớp nhoáng. Chúng tôi cũng sẽ đề cập đến các ý tưởng như thị trường gấu và thị trường tăng giá và tìm hiểu cổ phiếu blue chip là gì.

Premium Members: PDF Transcript | Quizzes | MP3 Audio Only

Download: Podcast Video

1 thought on “VV 40 – Từ vựng tiếng Anh tài chính: Cổ phiếu và cổ phần (2)”

Để lại một bình luận

Your email address will not be published. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.