Kỹ năng 360 – Chú ý lời nói của bạn (Phần 2)

Các Kỹ năng 360 tệp âm thanh hiện đã có trong iTunes: Đăng ký miễn phí

Trong Kỹ năng của ngày hôm nay 360 podcast, chúng ta sẽ xem xét một cách khác về cách chú ý lời nói của bạn và làm dịu giọng điệu của bạn.

Câu hỏi thảo luận

1. Nếu bạn muốn làm mềm ngôn ngữ của mình, những từ nào bạn sử dụng?
2. Bạn cẩn thận đến mức nào để không xúc phạm mọi người khi bạn bày tỏ ý kiến ​​của mình?
3. Bạn có thích không khi mọi người tự tin bày tỏ ý kiến ​​của mình?

Free Resources: Transcript | Quizzes | PDF Transcript

Download: Podcast MP3

2 thoughts on “Skills 360 – Chú ý lời nói của bạn (Phần 2)”

Để lại một bình luận

Your email address will not be published. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.