Kỹ năng 360 – Quản lý thời gian 2: Học cách nói không

Tiếng Anh quản lý - Quản lý thời gian 2: Học cách nói không

Chào mừng trở lại với Kỹ năng tiếng Anh thương mại 360 podcast cho bài học hôm nay trên quản lý thời gian và tầm quan trọng của việc nói “Không.”

“Không” là một trong những từ mạnh nhất trong ngôn ngữ tiếng Anh, và đó là một trong những chìa khóa để quản lý thời gian tốt. Có thể là kỳ quặc khi nghĩ rằng câu nói đó “Không” là một kỹ năng, vì nó nghe rất đơn giản. Nhưng nó là một kỹ năng. Một số người dường như đã được sinh ra với nó. Những người khác học nó. Dù bằng cách nào, đó là một khả năng quan trọng khi nói đến quản lý doanh nghiệp và quản lý bản thân.

Chỉ để được rõ ràng, khi tôi nói về việc nói “Không,” Tôi đang nói chung chung về việc không chấp nhận một cái gì đó mới. Khi chúng tôi làm điều này, chúng tôi không chỉ nói “Không” để một người nào đó. Trong thực tế, chúng tôi đã thực hiện một loạt hai phần chỉ về cách nói “Không” đúng cách! Và nếu bạn muốn một số mẹo về cách nói “Không” có hiệu quả, những bài học đó rất đáng xem. Hôm nay, Tuy nhiên, Tôi muốn tập trung vào lý do tại sao chúng ta cần nói “Không.”

Lesson Resources: Lesson Module | Quiz & Vocab | PDF Transcript

Download: Podcast MP3

Để lại một bình luận

Your email address will not be published. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.