VV 25 – Từ vựng CNTT: Công nghệ Internet (2)

video YouTube

Điều này business English video vocabulary bài học là phần thứ hai của loạt bài hai phần của chúng tôi về Từ vựng tiếng Anh thương mại liên quan đến công nghệ Internet. Trong tập cuối của chúng tôi, chúng tôi đã xem xét các công cụ cơ bản và khái niệm đằng sau Web 2.0. Trong bài học này, chúng tôi sẽ tập trung vào việc lập trình các trang web và ứng dụng dựa trên web.

Premium Members: PDF Transcript | Quizzes | MP3 Audio Only

Download: Podcast Video

Để lại một bình luận

Your email address will not be published. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.