CT 07 Ngữ pháp – Nguyên nhân, Gerunds và thụ động

video YouTube

Phấn n’ Nói chuyện của Brian Rhodes là một chuỗi các bài học video khám phá ngữ pháp tiếng anh nâng cao chủ đề.

Trong bài học này, Brian hãy xem nhân quả and how it can be used with gerundspassive.

Premium Members: Study Notes | Online Practice

Download: Podcast Video

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đã hết thời hạn. Vui lòng tải lại CAPTCHA.